Lening op afbetaling

De lening op afbetaling is binnen de financiële wereld ontzettend populair. Die populariteit heeft deze kredietvorm door de jaren heen moeten opbouwen en hoewel dat best moeizaam ging (de concurrentie was immers groot) mag het zich vandaag de dag toch de populairste particuliere lening van de wereld noemen. Het feit dat u dit artikel leest verraadt eigenlijk reeds dat ook u van plan bent om deze lening aan te vragen. Hoewel we dat eigenlijk alleen maar kunnen toejuichen zijn er toch een aantal punten waar u maar beter rekening mee kunt houden. De lening op afbetaling mag dan immers wel ontzettend populair zijn, dat wil niet zeggen dat er geen nadelen aan verbonden zijn. Net als bij alle andere kredietvormen op de markt het geval is, is ook de lening op afbetaling immers niet geschikt voor iedereen.

Lineair verloop

Het eerste wat u moet weten is dat een lening op afbetaling ongetwijfeld de meest lineaire lening op de financiële markt is. Dit heeft als voordeel dat er weinig risico voor de bank aan het verstrekken van de lening verbonden is waardoor de kostprijs beperkt blijft, maar anderzijds brengt dit ook een belangrijk nadeel met zich mee. Vanaf het ogenblik dat er van de voorwaarden wordt afgeweken zult u een financiële boete aangerekend krijgen. Die boete kan erg hoog oplopen waardoor een lening op afbetaling niet meer zo goedkoop is als op het eerste zicht wordt verwacht. We gaan verder in dit artikel dieper in op deze financiële boetes. Het lineaire verloop van een lening op afbetaling heeft tot slot nog één extra en toch niet te onderschatten voordeel. Het feit dat er iedere maand van de lening wordt afbetaald zorgt er immers voor dat het openstaande bedrag stelselmatig kleiner wordt. Daardoor daalt de kostprijs die u moet betalen en geniet u van de zekerheid dat het geleende bedrag op de einddatum van uw krediet is afbetaald, iets wat bij een aflossingsvrije lening niet het geval is.

Financiële boetes voor afwijken van de voorwaarden

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald kan er voor iedere afwijking aan de kredietvoorwaarden bij een lening op afbetaling een financiële compensatie gevraagd worden. Die financiële compensatie wordt binnen de financiële wereld aanzien als een vorm van boete waardoor deze een aanzienlijk bedrag kan vertegenwoordigen. Het percentage dat wordt aangerekend is daarbij ook nog eens afhankelijk van het bedrag dat al dan niet reeds werd afgelost. Met andere woorden, werd er nog niets afgelost van het bedrag dat u heeft geleend of kunt u in een vroeg stadium reeds uw lening niet meer afbetalen, dan dient u er rekening mee te houden dat u een aanzienlijke kostprijs zult moeten betalen. Dit zorgt er voor dat een lening op afbetaling enkel en alleen moet worden afgesloten wanneer de kredietnemer er echt zeker van is dat deze aan de voorwaarden zal kunnen voldoen. Is dat niet het geval, dan kiest u misschien toch maar beter voor een andere, flexibele kredietvorm.

Hoe wordt de kostprijs op mijn lening op afbetaling berekend?

De kostprijs kan ook bij een lening op afbetaling op twee verschillende manieren worden berekend. U kunt er enerzijds voor kiezen om gebruik te maken van een vast rente percentage op een lening, maar anderzijds behoort ook een variabele rente tot de mogelijkheden. In het eerste geval weet u bij ondertekening van de kredietovereenkomst waaraan u zich kunt verwachten. Het prijskaartje van uw lening kan gedurende de looptijd niet meer wijzigen. Dat geldt echter zowel voor wanneer de rente stijgt als daalt. Dit geldt eveneens voor de variabele rente, ware het niet dat deze wel een directe invloed heeft op de kostprijs van uw lening. Daalt de rente, dan daalt ook de kostprijs van uw lening. Stijgt de rente echter, dan zal de kostprijs van uw lening meestijgen. Denk dus goed na alvorens definitief voor een bepaalde rente te kiezen.

Interessant of niet?

Er zijn heel veel zaken die een lening op afbetaling bijzonder interessant maken. Anderzijds zijn er helaas ook heel veel punten die er voor zorgen dat bepaalde kredietnemers nooit voor deze kredietvorm zullen kiezen. Een lening op afbetaling is eigenlijk vooral interessant voor mensen die op zoek zijn naar de nodige zekerheid in hun leven. Financiële zekerheid is belangrijk en wordt lang niet door alle kredietvormen geboden, in tegendeel. De lening op afbetaling is een lineaire en daardoor veilige en betrouwbare lening waar weinig risico’s aan zijn verbonden. Daar tegenover staat dat u in geen geval mag afwijken van de kredietvoorwaarden bij deze lening omdat u anders meteen tegen een hoge kostprijs aankijkt. Is een lening op afbetaling dus met andere woorden interessant? Absoluut, maar helaas niet voor iedereen…